lợi ích website

Trong thời đại số, bạn đã tận dụng rất tốt các kênh social như Facebook, Youtube, Tiktok … nhưng lại thiếu Website để rót khách hàng tiềm năng? Bạn đã bỏ lỡ hoặc chưa hiểu điều gì ở một Website. Vì sao lại cần thiết kế web?

Vì sao cần thiết kế web?

Website đóng vai trò riêng, marketing chỉ là một phần trong đó. Nó là một giải pháp công nghệ, vì vậy, nó giúp bạn số hóa, tự động hóa quy trình kinh doanh online. Các kênh mạng xã hội là showroom trưng bày sản phẩm/dịch vụ trong một sự kiện. Website là trụ sở chính, nơi mọi người xác thực thông tin thương hiệu của bạn trên Internet.

Lợi ích của một website

Lợi ích 1: Thể hiện thông tin sản phẩm, dịch vụ không giới hạn
Lợi ích 2: Thu hút khách hàng tiềm năng
Lợi ích 3: Tăng tính tương tác với khách hàng
Lợi ích 4: Tăng khả năng bán hàng
Lợi ích 5: Xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp
Lợi ích 6: Dịch vụ khách hàng hiệu quả
Lợi ích 7: Dễ dàng tuyển dụng
Lợi ích 8: Truyền tải thông tin nhanh chóng
Lợi ích 9: Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
Lợi ích 10: Tăng tính cạnh tranh với đối thủ
Lợi ích 11: Tăng hiệu quả hoạt động quảng cáo
Lợi ích 12: Đo lường và phân tích