Nhập liệu
1,600,000
VNĐ/tháng (Chưa VAT)
Cập nhật nội dung do khách hàng cung cấp
08
Tối ưu bài viết, danh mục có sẵn để chuẩn SEO
04
Viết bài chuẩn SEO
02
Thông báo website với bộ công thương
Không
Căn chỉnh vị trí, kích thước hình ảnh khi up lên website
Thiết kế banner
01
Tư vấn tối ưu UI/UX
Nhúng mã livechat
Cài đặt Facebook chat, Zalo chat
Tạo Sitemap & Robots.Txt
Xác thực Doanh nghiệp trên Google Maps
Không
Xây dựng bộ từ khóa SEO
Không
Tối ưu Google Pagespeed
Không
Cài đặt Google Analytics
Cài đặt Google Search Console
Báo cáo định kỳ
Hằng quý
Hợp đồng tối thiểu
03 tháng
Thanh toán 03 tháng
1,440,000 VNĐ/tháng
Thanh toán 06 tháng
1,360,000 VNĐ/tháng
Thanh toán 12 tháng
1,280,000 VNĐ/tháng
Chăm sóc
3,800,000
VNĐ/tháng (Chưa VAT)
Cập nhật nội dung do khách hàng cung cấp
15
Tối ưu bài viết, danh mục có sẵn để chuẩn SEO
08
Viết bài chuẩn SEO
04
Thông báo website với bộ công thương
Căn chỉnh vị trí, kích thước hình ảnh khi up lên website
Thiết kế banner
02
Tư vấn tối ưu UI/UX
Nhúng mã livechat
Cài đặt Facebook chat, Zalo chat
Tạo Sitemap & Robots.Txt
Xác thực Doanh nghiệp trên Google Maps
Xây dựng bộ từ khóa SEO
Tối ưu Google Pagespeed
80 trở lên
Cài đặt Google Analytics
Cài đặt Google Search Console
Báo cáo định kỳ
Hằng tháng
Hợp đồng tối thiểu
03 tháng
Thanh toán 03 tháng
3,420,000
Thanh toán 06 tháng
3,230,000‬
Thanh toán 12 tháng
3,040,000
Tối ưu
5,900,000
VNĐ/tháng (Chưa VAT)
Cập nhật nội dung do khách hàng cung cấp
24
Tối ưu bài viết, danh mục có sẵn để chuẩn SEO
12
Viết bài chuẩn SEO
08
Thông báo website với bộ công thương
Căn chỉnh vị trí, kích thước hình ảnh khi up lên website
Thiết kế banner
04
Tư vấn tối ưu UI/UX
Nhúng mã livechat
Cài đặt Facebook chat, Zalo chat
Tạo Sitemap & Robots.Txt
Xác thực Doanh nghiệp trên Google Maps
Xây dựng bộ từ khóa SEO
Tối ưu Google Pagespeed
90 trở lên
Cài đặt Google Analytics
Cài đặt Google Search Console
Báo cáo định kỳ
Hằng tháng
Hợp đồng tối thiểu
03 tháng
Thanh toán 03 tháng
5,310,000 VNĐ/tháng
Thanh toán 06 tháng
5,015,000
Thanh toán 12 tháng
4,720,000

Nếu bạn có vấn đề về kỹ thuật với website có thể xem qua các gói dịch vụ IT Support của chúng tôi! 

Dịch vụ IT Support

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí:

Hotline
0964-222-084

Các dịch vụ khác: