Tiêu chuẩn
3,500,000
VNĐ
Thiết kế
01
mẫu logo dựa vào nội dung và ý tưởng của khách hàng gửi trong vòng
03
ngày
Số lần chỉnh sửa miễn phí từ mẫu được chọn
02
lần
Chỉnh sửa vượt quá số lần chỉnh sửa miễn phí từ mẫu được chọn hoặc thay đổi hoàn toàn phương án logo sẽ tính phí phát sinh là
2.000.000 VNĐ/1 lần
chỉnh sửa
Phạm vi chỉnh sửa
Thay văn bản, kết hợp UI giữa các mẫu đã thiết kế. Không thay đổi đường nét, kiểu dáng logo hoặc vẽ thêm hình bổ sung
Chỉnh sửa không quá 20%
Bàn giao file AI
Quy chuẩn thông số màu
Bóc tách logo âm bản dương bản
Chuyên nghiệp
6,000,000
VNĐ
Thiết kế
02
mẫu logo dựa vào nội dung và ý tưởng của khách hàng gửi trong vòng
05
ngày
Số lần chỉnh sửa miễn phí từ mẫu được chọn
03
lần
Chỉnh sửa vượt quá số lần chỉnh sửa miễn phí từ mẫu được chọn hoặc thay đổi hoàn toàn phương án logo sẽ tính phí phát sinh là
2.000.000 VNĐ/1 lần
chỉnh sửa
Phạm vi chỉnh sửa
Thay văn bản, kết hợp UI giữa các mẫu đã thiết kế. Không thay đổi đường nét, kiểu dáng logo hoặc vẽ thêm hình bổ sung
Chỉnh sửa không quá 20%
Bàn giao file AI
Quy chuẩn thông số màu
Bóc tách logo âm bản dương bản
Cao cấp
10,500,000
VNĐ
Thiết kế
03
mẫu logo dựa vào nội dung và ý tưởng của khách hàng gửi trong vòng
10
ngày
Số lần chỉnh sửa miễn phí từ mẫu được chọn
05
lần
Chỉnh sửa vượt quá số lần chỉnh sửa miễn phí từ mẫu được chọn hoặc thay đổi hoàn toàn phương án logo sẽ tính phí phát sinh là
2.000.000 VNĐ/1 lần
chỉnh sửa
Phạm vi chỉnh sửa
Thay văn bản, kết hợp UI giữa các mẫu đã thiết kế, đường nét, kiểu dáng logo hoặc vẽ thêm hình bổ sung
Chỉnh sửa không quá 20%
Bàn giao file AI
Quy chuẩn thông số màu
Bóc tách logo âm bản dương bản

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí:

Hotline
0964-222-084

Các dịch vụ khác: